Kroniek november 2018


De kroniek van de maand november wordt in december verder aangevuld.

Column Nummer1: Vrede moet verbinden

Gouverneur Theo Bovens

De titel van deze column lijkt een open deur: als je vrede sluit dan ga je een verbond aan. Letterlijk kom je iets overeen, je tekent een overeenkomst. Dat is meestal een positief slotstuk van een periode van onenigheid, strijd of oorlog. Een nieuw evenwicht in de verhoudingen komt tot stand, tussen mensen, organisaties, landen. En dat nieuwe evenwicht markeren we met ceremonies, teksten, aktes, verdragen, handen schudden en/of omhelzingen, zelfs als we twijfels bij inhoud van de overeenkomst houden.

Volg gou­ver­neur Bo­vens op so­ci­al me­dia