Kroniek juni 2019


De inhoud van deze kroniek wordt begin juli aangevuld.

Column Nummer1: Pinksteren

Gouverneur Theo Bovens

Zelf ben ik tweetalig opgevoed. Mijn eerste taal was en is nog steeds de taal die in mijn geboortestad wordt gesproken. Zeker tot de kleuterschool was dit feitelijk ook de enige taal die ik sprak en om mij heen hoorde. Vanaf de kleuterschool kwam daar het Nederlands als tweede taal bij, ondersteund door het meer horen en zien van die taal via de toen opkomende media als televisie. Die tweetaligheid, de lokale taal (dialect) en de standaardtaal, heb ik nooit als een probleem ervaren. Zolang je het onderscheid tussen de talen in acht blijf nemen, is het zelfs een rijkdom. De communicatie wordt er beter van.

Volg gou­ver­neur Bo­vens op so­ci­al me­dia