Integriteit


Meldpunt - melding integriteit

Via dit meldpunt kan iedereen die dat wil een melding doen van mogelijke onregelmatigheden, integriteitsschendingen of belangenverstrengelingen in het Limburgse openbaar bestuur. Het gaat in dit programma om zaken waarbij Limburgse bestuurders betrokken waren en/of zijn. Dat kan gaan om leden van Gedeputeerde Staten of Provinciale Staten van de provincie Limburg, maar ook om activiteiten of projecten van bestuurders bij gemeenten, het waterschap en deelnemingen.

De documenten op het gebied van integriteit en de verwijzingen naar relevante websites treft u aan onder het kopje 'Meer informatie' op deze pagina.