CV en Nevenfuncties


Personalia

Bovens, Theodorus Jozef Franciscus Marie (Theo)
Geboren te Maastricht, 1 oktober 1959
Gehuwd met E.J.P.M. Westenberg, 1 dochter
Lid van het CDA

Drs Th.J.F.M. (Theo) Bovens (Maastricht, 1 oktober 1959) is commissaris van de Koning (Gouverneur) in de provincie Limburg. Bovens studeerde geschiedenis aan de Katholieke Universiteit Nijmegen. Hij werkte van 1983 tot 1989 bij het Christen Democratisch Jongeren Appèl in Den Haag. In 1989 trad hij in dienst van de Universiteit Maastricht (Economie Faculteit). Van 1994 tot 2003 was hij wethouder sociale- en economische zaken en locoburgemeester in Maastricht. In 2003 werd hij vicevoorzitter en in 2005 tot 2011 voorzitter van het college van bestuur van de Open Universiteit. Van 2006 tot april 2012 was hij ook kroonlid en lid van het dagelijks bestuur van de Sociaal-Economische Raad (SER). Per 1 oktober 2011 is hij commissaris van de Koning (Gouverneur).

Professionele carrière

 • 2011 - heden, Commissaris van de Koning in Limburg
 • 2003 - 2011, Open Universiteit Nederland (voorzitter college van bestuur, sinds 2005, daarvoor vicevoorzitter)
 • 1994 - 2003, wethouder Sociale en Economische Zaken / locoburgemeester gemeente Maastricht
 • 1989 - 1994, plv. faculteitsdirecteur / hoofd Bureau Onderzoek / beheerder Onderzoeksinstituut, Faculteit Economische Wetenschappen, Universiteit Maastricht
 • 1983 - 1989, stafmedewerker organisatie en daarna adjunct-secretaris Christen Democratisch Jongeren Appèl, Den Haag

Opleiding

 • Katholieke Universiteit Nijmegen, doctoraal geschiedenis, examen 1987.

Huidige nevenfuncties

Uit hoofde van het ambt (onbezoldigd, tenzij anders vermeld)

 • Voorzitter van het Interprovinciaal overleg (IPO), sinds 1-4-2018
  Het Interprovinciaal Overleg behartigt de gezamenlijke belangen van de provincies in ‘Den Haag’ en ‘Brussel’. Enerzijds door een informerende en richtinggevende rol te spelen bij de (formele) voorbereiding van beleid dat voor de provincies van belang is. Anderzijds door kennisdeling met en informatievoorziening aan de provinciale partners en ‘stakeholders’. Het IPO beschikt hiertoe over een uitgebreid netwerk en onderhoudt contact met onder andere het kabinet, het parlement, de ministeries, de Europese Unie en maatschappelijke organisaties op de terreinen waar de provincies actief zijn.
  Het IPO-bestuur bestaat uit twaalf leden, één gedeputeerde per provincie, en een onafhankelijke voorzitter. De Algemene Vergadering bestaat uit 24 leden die zijn voorgedragen door Provinciale Staten: twee Statenleden per provincie.
  Website: http://www.ipo.nl/
 • Voorzitter Universiteitsfonds Limburg, sinds 1.10-2011
  Het Universiteitsfonds Limburg richt zich vooral op het verwerven van financiële middelen voor uitdagende projecten die de maatschappelijke betekenis van de Universiteit Maastricht (UM) verder kunnen vergroten en bijdragen aan een ondernemende kenniseconomie, zowel regionaal, nationaal als internationaal. Daarom investeert het fonds in de versterking van contacten tussen UM en alumni, bedrijven en instellingen. Ook organiseert het regelmatig activiteiten voor bedrijven en instellingen ter oriëntatie op bijzondere doelen.
  Website: http://www.ufl-swol.nl/
 • Voorzitter Prins Bernhard Cultuurfonds Limburg, sinds 1-10-2011
  Het Prins Bernhard Cultuurfonds Limburg is een van de provinciale afdelingen van het landelijke Prins Bernhard Cultuurfonds. Dit grootste onafhankelijke, particuliere cultuurfonds van Nederland ondersteunt projecten, activiteiten en instellingen met als doel de cultuur en het natuurbehoud in Nederland te bevorderen en de Nederlandse cultuur in het buitenland uit te dragen. Er worden projecten gesubsidieerd binnen zes sectoren: wetenschap en letteren, beeldende kunst, podiumkunsten, kunsten, cultuureducatie, monumentenzorg en natuurbehoud. In de twaalf provincies en de drie grote steden zijn afdelingen werkzaam die aanvragen beoordelen voor projecten die van plaatselijk, regionaal of provinciaal belang zijn.
  Website: http://www.prinsbernhardcultuurfonds.nl/
 • Lid van de Vergadering en lid van het Bestuur van de EGTS Euregio Maas-Rijn, Eupen, sinds 1-10-2011 (EMR-bestuur)
  De Euregio Maas-Rijn vormt één van de oudste grensoverschrijdende samenwerkingsverbanden van Europa. In 1991 kreeg de Euregio Maas-Rijn een juridisch statuut in de vorm van een stichting naar Nederlands recht; in 2019 werd de rechtsvorm gewijzigd in een Europese Groepering voor Territoriale Samenwerking (EGTS). De Euregio Maas-Rijn wordt gevormd door het zuiden en midden van de Nederlandse provincie Limburg, de Belgische provincie Limburg, de provincie Luik, de regio Aken en Oost-België (de Duitstalige Gemeenschap van België). De kerntaak van de EGTS Euregio Maas-Rijn bestaat erin om de samenwerking tussen deze vijf partnerregio’s te vergemakkelijken en te intensiveren ten voordele van een evenwichtige en duurzame ontwikkeling van het grondgebied zonder binnengrenzen en ter vereenvoudiging van het dagelijks leven van haar burgers in alle levenssituaties. De Vergadering is het hoogste besluitvormingsorgaan van de EGTS en beslist met name over de begroting en het werkplan. Het Bestuur is het uitvoerend orgaan van de EGTS en houdt zich bezig met de dagelijkse gang van zaken. Het voorzitterschap van de EGTS rouleert om de drie jaar.
  Website: http://www.euregio-mr.com/
 • Voorzitter Operationeel Programma Zuid-Nederland 2014-2020 (OP-Zuid)
 • Adviserend lid Algemene Ledenvergadering Euregio Rijn-Maas-Noord
 • Lid Raad van Advies Maastricht Working on Europe
 • Lid Raad van Advies ITEM
 • Agenda-lid stuurgroep Regionaal Informatie- en Expertise Centrum (RIEC)

Op persoonlijke titel (onbezoldigd, tenzij anders vermeld)

Met bestuursverantwoordelijkheid (cf inschrijving register KvK):

 • Raad van Toezicht van de Stichting ‘Voor democratie, recht en het vrije woord’, voorzitter (per 1 november 2020), 4 – 6x per jaar
 • Bestuur van Kansfonds (voorheen Skanfonds, sinds 2015, charitatief, voorzitter, van het recht op vacatiegeld van 45 Euro per vergadering is afgezien) 6 à 8x per jaar
 • Stg. Jan en Clara Nijssen (sinds 1996, charitatief, voorzitter) 4x per jaar
 • Stg. Kanunnik Salden / De Nieuwenhof (sinds 2004, charitatief, penningmeester) 5x per jaar
 • Stg. Wiel Huveneersfonds (sinds 2002; charitatief, lid) 1x per jaar

Zonder bestuursverantwoordelijkheid:

 • Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem (lid sinds 2007) 4x per jaar
 • Stammtisch Vief Köp, variabel
 • Rotary Maastricht-oost, ca 15x per jaar

Beschermheerschappen

Comités van aanbeveling e.d. (ca. 24 uur per jaar)

 • Lid Adviesraad LIMES-programma 'The hardening and Softening of Borders’ Universiteit Maastricht
 • Lid Comité van Aanbeveling Wereldkampioenschappen Vierspannen Limburg 2020 (2-6 sept 2020)
 • Lid Comité van Aanbeveling Benefietconcert ALS van het Zangkoor St. Caecilia Ransdaal
 • Ambassadeur 30-jarig Jubileum 2020-2021 van Maatjesproject van Stichting Horizon
 • Lid Raad van Aanbeveling van het Research Project Universiteit Maastricht 2020-2021
 • 103e editie van Internationale Vierdaagse Afstandsmarsen Nijmegen
 • Orlando Festival
 • Herdenking verovering Maastricht Lodewijk XIV 2022-2023
 • Ruiterstandbeeld Philips de Montmorency
 • Horst aan de Maas 800
 • Deken Hanneman Stichting
 • International Raoul Wallenberg Foundation
 • Curatorium Marc Cornelissen Award
 • Stichting Vrienden van de Dominicanessen Sittard
 • Stichting ‘Keep the Heartbeat going’
 • Dr. J. Kremers Award
 • Prinsjesfestival
 • Bonnefanten Hedge House Foundation
 • Stichting Jean Meusen Kinderen/Baripur/Igatpuri India
 • Stichting Bevrijdingsfestival Limburg
 • Stichting Ailbertus Rolduc
 • Health Foundation Limburg
 • TEFAF Maastricht
 • Stichting Streekfonds Nationaal Park de Meinweg
 • Commandeur van de Confrérie de l' Asperge Limbourgondië
 • Stichting Robur, bedrijven voor het Limburgs Landschap
 • Stichting Maaslandse Monografieën (lid Raad van Advies)
 • Prinses Christina Concours
 • Ronald McDonaldhuis Maastricht
 • Ronald McDonald Kindervallei (2005- )
 • Reanimatie-estafette (2010- )
 • Stichting Patris (2008- )
 • Stichting Mariamma (2007- )
 • Stichting Actie ’68, adviseur (1998- )
 • Stichting Vrienden van de Beiaard Martinuskerk Weert
 • Stichting Old Hickory Fund Maastricht

Onderscheidingen

 • Lid van Verdienste Regiment Limburgse Jagers
 • Ridder in de Orde van Oranje Nassau
 • Eremedaille in zilver Stad Maastricht

Voorheen uitgeoefende relevante nevenfuncties

Overzicht voorheen uitgeoefende relevante nevenfuncties