CV en Nevenfuncties


Personalia

Bovens, Theodorus Jozef Franciscus Marie (Theo)
Geboren te Maastricht, 1 oktober 1959
Gehuwd met E.J.P.M. Westenberg, 1 dochter
Lid van het CDA

Drs Th.J.F.M. (Theo) Bovens (Maastricht, 1 oktober 1959) is commissaris van de Koning (Gouverneur) in de provincie Limburg. Bovens studeerde geschiedenis aan de Katholieke Universiteit Nijmegen. Hij werkte van 1983 tot 1989 bij het Christen Democratisch Jongeren Appèl in Den Haag. In 1989 trad hij in dienst van de Universiteit Maastricht (Economie Faculteit). Van 1994 tot 2003 was hij wethouder sociale- en economische zaken en locoburgemeester in Maastricht. In 2003 werd hij vicevoorzitter en in 2005 tot 2011 voorzitter van het college van bestuur van de Open Universiteit. Van 2006 tot april 2012 was hij ook kroonlid en lid van het dagelijks bestuur van de Sociaal-Economische Raad (SER). Per 1 oktober 2011 is hij commissaris van de Koning (Gouverneur).

Professionele carrière

 • 2011 - heden, Commissaris van de Koning in Limburg
 • 2003 - 2011, Open Universiteit Nederland (voorzitter college van bestuur, sinds 2005, daarvoor vicevoorzitter)
 • 1994 - 2003, wethouder Sociale en Economische Zaken / locoburgemeester gemeente Maastricht
 • 1989 - 1994, plv. directeur / hoofd Bureau Onderzoek / beheerder Onderzoeksinstituut, Faculteit Economische Wetenschappen, Universiteit Maastricht
 • 1983 - 1989, stafmedewerker organisatie en daarna adjunct-secretaris Christen Democratisch Jongeren Appèl, Den Haag

Opleiding

 • Katholieke Universiteit Nijmegen, doctoraal geschiedenis, examen 1987.

Huidige nevenfuncties

Uit hoofde van het ambt (onbezoldigd, tenzij anders vermeld)

 • Voorzitter van het Interprovinciaal overleg (IPO)
  Het Interprovinciaal Overleg behartigt de gezamenlijke belangen van de provincies in ‘Den Haag’ en ‘Brussel’. Enerzijds door een informerende en richtinggevende rol te spelen bij de (formele) voorbereiding van beleid dat voor de provincies van belang is. Anderzijds door kennisdeling met en informatievoorziening aan de provinciale partners en ‘stakeholders’. Het IPO beschikt hiertoe over een uitgebreid netwerk en onderhoudt contact met onder andere het kabinet, het parlement, de ministeries, de Europese Unie en maatschappelijke organisaties op de terreinen waar de provincies actief zijn.
  Het IPO-bestuur bestaat uit twaalf leden, één gedeputeerde per provincie, en een onafhankelijke voorzitter. De Algemene Vergadering bestaat uit 24 leden die zijn voorgedragen door Provinciale Staten: twee Statenleden per provincie.
  Website: http://www.ipo.nl/
 • Voorzitter Universiteitsfonds Limburg
  Het Universiteitsfonds Limburg richt zich vooral op het verwerven van financiële middelen voor uitdagende projecten die de maatschappelijke betekenis van de Universiteit Maastricht (UM) verder kunnen vergroten en bijdragen aan een ondernemende kenniseconomie, zowel regionaal, nationaal als internationaal. Daarom investeert het fonds in de versterking van contacten tussen UM en alumni, bedrijven en instellingen. Ook organiseert het regelmatig activiteiten voor bedrijven en instellingen ter oriëntatie op bijzondere doelen.
  Website: http://www.ufl-swol.nl/
 • Voorzitter Prins Bernhard Cultuurfonds Limburg
  Het Prins Bernhard Cultuurfonds Limburg is een van de provinciale afdelingen van het landelijke Prins Bernhard Cultuurfonds. Dit grootste onafhankelijke, particuliere cultuurfonds van Nederland ondersteunt projecten, activiteiten en instellingen met als doel de cultuur en het natuurbehoud in Nederland te bevorderen en de Nederlandse cultuur in het buitenland uit te dragen. Er worden projecten gesubsidieerd binnen zes sectoren: wetenschap en letteren, beeldende kunst, podiumkunsten, kunsten, cultuureducatie, monumentenzorg en natuurbehoud. In de twaalf provincies en de drie grote steden zijn afdelingen werkzaam die aanvragen beoordelen voor projecten die van plaatselijk, regionaal of provinciaal belang zijn.
  Website: http://www.prinsbernhardcultuurfonds.nl/
 • Bestuurslid Stichting Euregio Maas-Rijn, Eupen
  De Euregio Maas-Rijn vormt één van de oudste grensoverschrijdende samenwerkingsverbanden. In 1991 kreeg de Euregio Maas-Rijn een juridisch statuut in de vorm van een stichting volgens Nederlands recht. Het bestuur van deze stichting is het hoogste besluitvormingsorgaan van de Euregio Maas-Rijn en houdt zich in de eerste plaats bezig met financiële en programmatische kwesties. Het bestuur bestaat uit de volgende leden: de Regierungspräsident Köln voor de regio Aken, de commissaris van de Koning van de provincie Nederlands-Limburg, de gouverneurs van de Belgische provincies Limburg en Luik en de minister-president van de Duitstalige Gemeenschap in België. Het voorzitterschap van het bestuur rouleert om de drie jaar.
  Website: http://www.euregio-mr.com/
 • Lid Comité van de Regio's, Brussel
  (onkostenvergoeding per vergadering)
  Het Comité van de Regio's werd ingesteld door het Verdrag van Maastricht en is binnen de Europese Unie de spreekbuis van de lokale en regionale overheden. Veel van de EU-wetgeving wordt op decentraal niveau uitgevoerd en via het Comité worden vertegenwoordigers van lokale en regionale overheden bij de totstandkoming van nieuwe communautaire wetgeving betrokken. Het Comité van de Regio's moet worden geraadpleegd op de volgende terreinen: economische en sociale cohesie, trans-Europese vervoers-, telecommunicatie,- en energienetwerken, volksgezondheid, onderwijs en jeugd, cultuur , werkgelegenheid, sociaal beleid, milieu, beroepsopleiding en vervoer. Ook kan het Comité op eigen initiatief advies uitbrengen, waardoor het zaken op de EU-agenda kan zetten. Er zijn 344 leden en 344 plaatsvervangende leden. Nederland heeft 12 leden en 12 plaatsvervangers. Elk van de leden heeft zitting in één of meer commissies.
  Website: http://www.cor.europa.eu/
 • Gouverneur Bovens maakt deel uit van de commissie SEDEC: commissie voor sociaal beleid, onderwijs, arbeidsmarkt, onderzoek en cultuur.
 • Voorzitter Operationeel Programma Zuid-Nederland 2014-2020 (OP-Zuid)
 • Adviserend lid Algemene Ledenvergadering Euregio Rijn-Maas-Noord
 • Lid Raad van Inspiratie Coöperatie Verbindend Leiden
 • Lid van het bestuur van het Huis van de Nederlandse Provincies in Brussel

Op persoonlijke titel (onbezoldigd, tenzij anders vermeld)

Met bestuursverantwoordelijkheid:

 • Bestuur van Kansfonds (voorheen Skanfonds, sinds 2015, charitatief, voorzitter) 6 à 8x per jaar
 • Raad van Commissarissen van de Bank Nederlandse Gemeenten (lid sinds 2012, bezoldigd, inkomsten vloeien in provinciekas) 15 dagdelen per jaar
 • Stg. Jan en Clara Nijssen (sinds 1996, charitatief, voorzitter) 4x per jaar
 • Stg. Kanunnik Salden / De Nieuwenhof (sinds 2004, charitatief, penningmeester) 5x per jaar
 • Stg. Wiel Huveneersfonds (sinds 2002; charitatief, lid) 1x per jaar

Zonder bestuursverantwoordelijkheid:

 • Stg. Thomas More (v/d Radboudstichting; sinds 2008, lid Raad van Advies) 1x per jaar
 • Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem (lid sinds 2007) 4x per jaar
 • Stammtisch Vief Köp, variabel
 • Rotary Maastricht, ca 15x per jaar
 • Vereniging Graf van Sint Servaas (sinds 1990, kerkelijk, AB-lid) 2x per jaar

Beschermheerschappen

Comités van aanbeveling e.d. (ca. 24 uur per jaar)

 • Europees Schutterstreffen 2018 (beschermheer)
 • Horst aan de Maas 800
 • Erecomité Tentoonstelling 1000 jaar Graafschap Loon
 • Deken Hanneman Stichting
 • Research Project Maastricht 2018-2019
 • 100-jarig jubileum Vriendenkoor Wieker Eindrach
 • Erecomité 102e editie Vierdaagse Afstandsmarsen Nijmegen
 • Raad van Advies Confucius Instituut Maastricht
 • 70-jarig jubileum Heerlense Oratoriumvereniging
 • International Raoul Wallenberg Foundation
 • Ambassadeurschap Jubileumjaar 2017 AspergeGilde Peel en Maas
 • Jubileum 500 jaar Schutterij St. Sebastianus Eys
 • Curatorium Marc Cornelissen Award
 • Stichting Vrienden van de Dominicanessen Sittard
 • 100 jarig jubileum Harmonie en Drumband St. Agnes Bunde
 • Stichting ‘Keep the Heartbeat going’
 • Dr. J. Kremers Award
 • Prinsjesfestival
 • Bonnefanten Hedge House Foundation
 • Stichting Jean Meusen Kinderen/Baripur/Igatpuri India
 • Stichting Bevrijdingsfestival Limburg
 • Stichting Ailbertus Rolduc
 • Health Foundation Limburg
 • TEFAF Maastricht
 • Stichting Streekfonds Nationaal Park de Meinweg
 • Commandeur van de Confrérie de l' Asperge Limbourgondië
 • Stichting Robur, bedrijven voor het Limburgs Landschap
 • Stichting Maaslandse Monografieën (lid Raad van Advies)
 • Prinses Christina Concours
 • Ronald McDonaldhuis Maastricht
 • Ronald McDonald Kindervallei (2005- )
 • Reanimatie-estafette (2010- )
 • Stichting Patris (2008- )
 • Stichting Mariamma (2007- )
 • Stichting Actie ’68, adviseur (1998- )
 • Erecomité van de Internationale Vierdaagse Afstandsmarsen Nijmegen
 • Stichting Vrienden van de Beiaard Martinuskerk Weert
 • Stichting Old Hickory Fund Maastricht
 • Research Project Maastricht 2018
 • Kremers Award 2018
 • Vierdaagse Nijmegen 2017
 • Herdenking verovering Maastricht Lodewijk XIV 2022-2023
 • Ruiterstandbeeld Philips de Montmorency

Onderscheidingen

 • Ridder in de Orde van Oranje Nassau
 • Eremedaille in zilver Stad Maastricht

Voorheen uitgeoefende relevante nevenfuncties

Overzicht voorheen uitgeoefende relevante nevenfuncties