Gemeente Maasgouw zoekt een nieuwe burgemeester


Gemeente Maasgouw zoekt een ondernemende bestuurder om haar goud te verzilveren.

Maasgouw heeft goud in handen. De tien kernen die sinds 2007 samen de grensgemeente Maasgouw vormen, liggen vanouds langs kruispunten van wegen en waterwegen. De Maas doorsnijdt het grondgebied van zuid naar noord, de A2 en de A73 komen bij de gemeentegrens samen. Het is onder meer deze strategische positie die Maasgouw goud in handen geeft. De gemeente zoekt een burgemeester die lef toont en Maasgouw stimuleert in het benutten van de kansen die er liggen. De nieuwe burgemeester is een sprankelende en ondernemende bestuurder, die samen met de mensen van Maasgouw de schouders eronder zet. Er zijn twee concrete uitdagingen voor de burgemeester: het verbeteren wederzijdse betrokkenheid tussen de gemeente en de samenleving én het waarmaken van ambities in en met de regio.

Deze vacature is gepubliceerd in de Staatscourant. De reactietermijn liep van woensdag 30 november tot en met woensdag 21 december 2022.

In januari 2023 zal de gouverneur gesprekken voeren met een aantal kandidaten. In maart van het nieuwe jaar doet de vertrouwenscommissie van de gemeente Maasgouw dit. De aanbeveling voor een nieuwe burgemeester wordt naar verwachting in april door de gemeenteraad van Maasgouw vastgesteld.

Op deze pagina - onder het kopje Documenten - vindt u de profielschets van de te benoemen burgemeester, het verslag van de profielschetsvergadering en andere relevante informatie.