Collegevorming in formatiefase


Gesteund door CDA, FvD, PVV, VVD, Lokaal-Limburg en 50PLUS hebben de heer Koopmans (CDA) en mevrouw Karin Straus (VVD) op 27 mei de opdracht van Provinciale Staten gekregen om een extraparlementair college én collegeprogramma te formeren.
De opdracht van de formateurs is om te komen tot een extraparlementair college van maximaal 7 gedeputeerden. Deze kunnen afkomstig zijn uit het brede politieke spectrum, waarbij ruimte is voor 2 gedeputeerden van linkse en / of lokale signatuur. Hier treft u het formatieprotocol (pdf, 75 kB) en de concept profielschets college (pdf, 16 kB) aan.

Presentatie collegeprogramma Vernieuwend Verbinden 2019-2023

Maandag 24 juni presenteerden de formateurs Ger Koopmans en Karin Straus samen met de kandidaat gedeputeerden het collegeprogramma ‘Vernieuwend Verbinden’ van het eerste provinciale extraparlementair college van Nederland.

Extraparlementair college

Aan een extraparlementair college ligt geen coalitieakkoord ten grondslag, maar een collegeprogramma met een brede betrokkenheid van de politieke partijen (bijvoorbeeld via de verkiezingsprogramma’s) én de samenleving.
Het collegeprogramma geeft vooral uiting en richting aan de grote maatschappelijke opgaven van Limburg. Er wordt in de inhoudelijke uitwerking gezocht naar (wisselende) meerderheden in de Staten, er is immers geen sprake meer van een coalitie en een oppositie.
Gedeputeerden zitten dan ook niet namens een politieke partij in het college. Ze kunnen wel uit politieke partijen komen, maar ook van ‘buiten’. De selectie van kandidaat-gedeputeerden gebeurt onder regie van de formateurs, waarbij partijen wel kandidaten kunnen aandragen. De formateurs doen uiteindelijk een voorstel voor de kandidaat-gedeputeerden, de portefeuilleverdeling, financiën en eventuele spelregels.

Informatiefase (afgerond)

Als lijsttrekker van de grootst gekozen partij heeft de heer Koopmans sinds het bekend worden van de verkiezingsuitslag het voortouw genomen voor het voeren van de eerste verkennende gesprekken voor collegevorming. Via een brief aan Provinciale Staten én via zijn toelichting tijdens de installatievergadering van Provinciale Staten op 28 maart 2019 gaf de heer Koopmans aan dat er sprake is van een breed gedeeld doel bij de partijen om te komen tot een stabiel en krachtig Limburgs bestuur wat kan rekenen op een zo breed mogelijk draagvlak. De heer Koopmans heeft het proces van zowel de pre-informatiefase als de informatiefase vanaf 18 april samen gedaan met de  Geert Gabriëls (pdf, 12 kB), wethouder in de gemeente Weert.

Chronologisch overzicht van publicaties

Inspiratie- en informatieavond

Wat mag er zeker niet ontbreken in de plannen voor de Provincie de komende vier jaar? Dat vroegen de informateurs aan de Limburgers. Ruim 70 betrokken Limburgers deelden donderdag 23 mei in het Gouvernement aan de Maas hun suggesties, wensen en ideeën voor het collegeprogramma 2019-2023. De aangedragen ideeën gingen over thema’s zoals werk, energie, samenleving en leefomgeving. Ook via mail en social media mochten de informateurs veel tips en ideeën ontvangen. De uitkomsten worden aangeboden als input voor de formateurs die een extraparlementair college én collegeprogramma gaan samenstellen.

Beeldverhaal inspiratie en informatieavond

Brieven aan de informateurs

Contactadres: informateurs@prvlimburg.nl

De informateurs hebben in het kader van de coalitievorming de volgende brieven ontvangen. Deze brieven worden, evenals de aangedragen ideeën uit de samenleving, overgedragen aan de formateurs onder wiens regie het extraparlementair college én programma wordt samengesteld.