Collegeprogramma


'Vernieuwend verbinden' op tien thema’s

Aan een extraparlementair college ligt geen coalitieakkoord ten grondslag, maar een collegeprogramma met een brede betrokkenheid van de politieke partijen (bijvoorbeeld via de verkiezingsprogramma’s) én de samenleving. Het collegeprogramma geeft vooral uiting en richting aan de grote maatschappelijke opgaven en sociaal-economische kansen in Limburg.
Uit het Collegeprogramma spreekt trots om aan de slag te mogen gaan voor het Limburgs belang. Een ambitieus programma voor de komende jaren op een tiental thema’s waarmee samen met onze vele partners gewerkt wordt aan de toekomst van Limburg:

  1. Verbindende bestuurlijke vernieuwing
  2. Internationaal, Europa en grensoverschrijdend
  3. Economische structuurversterking
  4. Sociale agenda
  5. Mobiliteit, infrastructuur en ruimte
  6. Energiebeleid
  7. Veiligheid en leefbaarheid
  8. Arbeidsmarkt en onderwijs
  9. Landbouw, natuur en faunabeheer
  10. Cultuur, erfgoed en sport