Coalitievorming


Als lijsttrekker van de grootst gekozen partij heeft dhr. Koopmans sinds het bekend worden van de verkiezingsuitslag het voortouw genomen voor het voeren van de eerste verkennende gesprekken voor coalitievorming. Via een brief aan Provinciale Staten én via zijn toelichting tijdens de vergadering gaf dhr. Koopmans aan dat er sprake is van een breed gedeeld doel bij de partijen om te komen tot een stabiel en krachtig Limburgs bestuur wat kan rekenen op een zo breed mogelijk draagvlak. Dhr. Koopmans heeft aangegeven in deze processtap samen te willen informeren met de heer Geert Gabriëls (pdf, 12 kB), wethouder gemeente Weert. Alle informatie en documenten rond de coalitievorming treft u onderstaand aan.

Uitslag verkiezingen

Voortgang coalitievorming

Brieven aan de informateurs

Contactadres: informateurs@prvlimburg.nl

De informateurs hebben in het kader van de coalitievorming de volgende brieven ontvangen: