Privacy en informatieveiligheid


Informatie- en communicatietechnologie (ICT) maakt een belangrijk onderdeel uit van de wijze waarop Provincie Limburg informatie uitwisselt met belanghebbenden.

Informatieveiligheid

Enerzijds draagt de ICT bij aan diverse gebruiksmogelijkheden binnen de e-dienstverlening. Anderzijds wordt door deze afhankelijkheid van ICT de mogelijke impact van kwetsbaarheden vergroot. Het gemeenschappelijke belang van het op effectieve wijze omgaan met ICT-kwetsbaarheden wordt daarmee steeds groter.

De Provincie Limburg streeft voortdurend naar het voorkomen van ICT-kwetsbaarheden in haar ICT-infrastructuur en informatievoorziening. Het is echter mogelijk dat wij daarbij zaken over het hoofd zien. Indien u denkt een ICT-kwetsbaarheid te hebben gevonden, dan verzoeken wij u deze informatie met ons te delen via het e-mailadres cert@prvlimburg.nl.

Voor de regels omtrent het melden van kwetsbaarheden verwijzen wij u  naar het document Beleid responsible disclosure Provincie Limburg (pdf, 119 kB).

Privacy

Uw gegevens worden op een behoorlijke en zorgvuldige manier verwerkt, in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) . Dat betekent dat wij in sommige gevallen uw toestemming zullen vragen voor het verwerken van uw persoonsgegevens.

Verder zullen uw persoonsgegevens alleen worden gebruikt voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten. Dat betekent dat - als u bijvoorbeeld uw naam en adres invult voor het toezenden van bepaalde informatie - we deze gegevens niet gebruiken om u ook andere informatie toe te zenden (behalve als dat is aangegeven). Ook gebruiken we uw gegevens niet voor andere doeleinden, zoals het toesturen van bijvoorbeeld nieuwsbrieven.

Gegevens kunnen echter wel worden gebruikt voor opsporing, als via de website strafbare feiten worden gepleegd of strafbare uitlatingen worden gedaan (en verdere uitzonderingen zoals genoemd in artikel 43 Wbp).