Zonder woning geen kroning

27 april 2020

Ik ben nog van een leeftijd dat ik bewust de rellen in 1980 heb meegemaakt, de onrust in Amsterdam waar krakers en sympathisanten de inhuldiging van Beatrix grondig verstoorden. Ze gebruikten de leuze: ‘zonder woning geen kroning’. En om misverstanden te voorkomen: ik bekeek de kroning of inhuldiging  van thuis uit, was dus ver van onze hoofdstad verwijderd en was allesbehalve een van de relschoppers. Mensen die mij toen als 21 jarige student kenden, zullen hoogst kunnen bevestigen dat ik weliswaar in een versleten groene legerjack gekleed ging en mijn haren minstens zo lang waren als nu na 3 maanden geen kapper. Maar ik was en ben nog steeds aanhanger van de monarchie en kan de pracht en praal van de traditie, zoals meer Limburgers, zeer waarderen. Er was eerder sprake van plaatsvervangende schaamte bij het zien van die straatoorlog, die de kroning danig in de war schopte.

Ik zou vandaag het voorrecht hebben gehad om een andere traditie van ons koningshuis zeer van nabij mee te maken. De koninklijke familie zou immers vandaag in Limburg Koningsdag komen vieren, het verjaardagsfeest van onze vorst. En in mijn ambt als gouverneur zou ik onderdeel van ‘het gevolg van de majesteit’ zijn geweest, en dus alle feestelijkheden intens hebben meebeleefd. Maar we kennen inmiddels de actuele relschopper, Corona geheten, die dit programma in de war heeft geschopt, en daarmee de feestvreugde voor velen bedierf.

Met enig gevoel voor humor – al kan ik het beter wrange humor noemen - werd Koningsdag 2020 door de Bond van Oranjeverenigingen, die haar jaarcongres onlangs nog in Kerkrade vierde, omgedoopt tot ‘Woningsdag’. En dat vanwege Corona, dat het Latijnse woord voor ‘kroon’ is. De ‘kroon’ als aanstichter voor de woningsdag, op 3 dagen na exact 40 jaar na Amsterdam. Het kan verkeren.

We hebben vandaag Koningsdag anders gevierd en beleefd dan anders. Minder traditioneel omdat de gezamenlijke activiteiten zoals aubades, kerkdiensten, kinderspelen, vrijmarkten en concerten achterwege bleven. Maar de creatieve, optimistische en koningsgezinde burger vond en vindt daar altijd alternatieven voor. Een vrijmarkt via internet, een toast – misschien zelfs wel met oranjebitter -  vanaf de stoep of het balkon, en concerten via de media. En natuurlijk heeft u de driekleur in top gehesen, met oranje wimpel.

Want we hebben in deze tijden een sterke behoefte aan vertrouwde dingen, aan gevoelens van eenheid. Onze koning vervult in crisistijden ook een rol in het bemoedigen van burgers, het aandacht geven aan mensen die lijden onder de gevolgen van Covid-19. Juist omdat onze vorst geen bestuurlijke macht heeft, is zijn invloed des te groter. Niet voor niets keken 8 miljoen Nederlanders naar zijn toespraak, en waardeert een zeer grote meerderheid het optreden van ons koningshuis in de crisis.

Vandaag is zo’n dag dat die waardering geuit kan worden, anders wellicht, maar daarom niet minder. Namens de Limburgers heb ik de koning mogen feliciteren met zijn verjaardag. Vandaag is zo’n dag dat ik mij zowel gouverneur van de Limburger als ook commissaris van de Koning voel. Net zoals vandaag zo’n dag is dat ik hoop dat onze koning nog een lang en gezond leven mag leiden, maar de ‘kroon’ – Corona dus – absoluut niet.

Zorg goed voor elkaar, en daarmee voor uzelf, zoals we in Limburg gewoon zijn.

Theo Bovens, Gouverneur / Commissaris van de Koning