Rijnlands recept

30 april 2020

“Het Limburg van nu is echt een stuk sterker en weerbaarder dan pakweg het Limburg van na de mijnsluiting”, zo luidde een zin in één van mijn Coronabrieven. Die zin kon ik schrijven omdat we vandaag de dag echt een veel sterkere basis hebben dan toen. Een veel sterkere basis die wij in Limburg samen hebben gelegd. En wij zijn dan ondernemers, onderwijs & onderzoek en overheid. Samen hebben we – onder de naam Brightlands - verspreid over Limburg vier campussen gebouwd. Vier campussen met ieder hun eigen focus: in Maastricht ligt die op gezondheid, in Sittard-Geleen op duurzame materialen, in Venlo op voeding en in Heerlen op slimme diensten.

In speeches roem ik vaak de verbindende kracht van deze vier kennishaarden. Hoe ze elk die eigen focus hebben, maar elkaar ook versterken. Én onze maakindustrie; én ons MKB. Maar bovenal leg ik dan uit dat hieraan het Rijnlands gedachtegoed ten grondslag ligt. Het gedachtegoed waarin we samen onze maatschappelijke verantwoordelijkheid oppakken. En we zo ook samen juist die producten en diensten ontwikkelen waarop niet alleen de consument maar ook de samenleving zit te wachten. Binnen en buiten Limburg. Als het enigszins kan, suggereer ik zelfs dat we hier in Limburg Alzheimer de wereld uit gaan helpen en ook uitvinden hoe we een uitdijende wereldbevolking kunnen voeden. Als gouverneur van Limburg moet je immers grensoverschrijdend durven denken en spreken.

Innovaties die nu op die Brightlands-campussen plaatsvinden, spreken mij in ieder geval niet tegen. Een snelle coronatest, mondkapjesinnovatie en slim afstandsonderwijs zijn een paar mooie voorbeelden van Limburgse anticipatie op het wereldprobleem van vandaag. En ook uit interviews met de rectores magnifici van de Open Universiteit en de Universiteit Maastricht spat het enthousiasme om een rol van betekenis te spelen in het oplossen van al die vraagstukken die Corona over ons uitstort. En dat doet me deugd. Want dat is precies de spirit en denkkracht die we nodig hebben om ook vanuit Limburg een rol van betekenis te spelen.

Want er komt een hoop ons af. Corona heeft Limburg, de wereld op pauze gezet. Ze knaagt aan de gezondheid, de levens en de portemonnee van velen. En dat moeten we te boven zien te komen. In mijn optiek kan dat alleen op dezelfde wijze als we Brightlands hebben gebouwd, en wel op zijn Rijnlands. Ook voor het opkrabbelen uit deze crisis hebben we elkaar nodig, heeft ieder zijn eigen maatschappelijke verantwoordelijkheid op te pakken. Onze maatschappij ligt nu immers plat, ze moet weer overeind komen; het liefst nog sterker – en gezonder – dan voorheen. Als Corona dan toch iets goeds brengt, dan is het wel dat ze ons figuurlijk in een hok heeft gezet om ons samen te laten bezinnen...

En als we ons in Nederland dan zogenaamd zo intelligent hebben laten opsluiten, dan weet ik zeker dat we in Limburg ook op een intelligente wijze de weg naar buiten zien te vinden. Op de korte, maar ook op de langere termijn. Omdat we nu zoveel sterker en weerbaarder zijn dan toen. Laat ons maar bewijzen dat het Rijnlands recept van samenwerken echt werkt. Aan onszelf, aan Nederland, en vooruit: aan de hele wereld.

Zorg goed voor elkaar, en daarmee voor uzelf, zoals we in Limburg gewoon zijn.

Theo Bovens, gouverneur