Respect!

18 mei 2020

In de vele gesprekken die ik de afgelopen weken voerde, komt meestal naar boven dat we, zonder ook maar iets af te doen aan de ernst van de crisis, ook positieve en hoopvolle aspecten waarnemen. En dan doelen mijn gesprekspartners op zaken als de aandacht die we voor elkaar nemen, het minder jachtige leven, het respect voor mensen in vitale beroepen, het gevoel van saamhorigheid en solidariteit. En vrijwel iedereen hoopt dat iets van die mooie zaken blijft hangen als we straks het normale bestaan, of beter: het nieuwe normale bestaan weer hebben opgepakt.

Laten dat nu juist zaken zijn die zich niet van bovenaf door een overheid laten regelen. Natuurlijk roept de minister-president, en de gouverneur, en de burgemeester iedereen op om naar elkaar om te zien, op elkaar te letten, maar daarmee wordt dat niet automatisch werkelijkheid. Ja, op elkaar letten, dat kunnen we, en dat doen we, maar helaas ook vaak in de betekenis dat we kijken of de ander zich wel goed gedraagt.

We gaan spannende weken en maanden tegemoet, waarin de adviezen en maatregelen minder streng worden. Er zal steeds meer een beroep worden gedaan op ons eigen gezond verstand, en er zullen verschillen tussen gemeenten, regio’s en sectoren zichtbaar worden. De kleine stapjes van de lock-out zullen door velen als té klein worden beschouwd, door anderen als té fors.

Na enige weken lockdown werd de SIRE-campagne #doeslief aangevuld met #daslief. Met als bedoeling lieve, mooie gebaren en gedragingen van burgers als voorbeeld te stellen. Voor mij is dat geen softe campagne. Want hoe snel kan in de komende fase van de crisis hufterig gedrag in onze samenleving sluipen?

Een paar jaar geleden, in 2013, steunde ik van harte een campagne tegen de verhuftering van de maatschappij, die toen door L1 en De Limburger werd gepromoot. De veronderstelling was dat verhuftering in omgangsvormen en in de openbare ruimte de kwaliteit van het samenleven in Limburg ondermijnde. Respect zou het antwoord moeten zijn!

Dat was toen, maar ik denk dat de noodzaak om hier opnieuw aandacht aan te geven, groot is. Want als we nu geconfronteerd worden met hufterig, respectloos gedrag van anderen, bijvoorbeeld omdat mensen de drukte opzoeken, zich niet houden aan 1,5 meter afstand, geen mondkapje in het openbaar vervoer dragen, ondermijnt dat niet alleen onze samenleving, maar brengt het levens in gevaar.

En het roept tegenreacties op van even respectloze aard. Ik hoef maar te kijken naar de commentaren op social media als er een foto van een te drukke parkeerplaats of winkelstraat wordt getoond. Het regent scheldpartijen, veroordelingen, verwensingen, en beledigingen. Naar zo’n samenleving wil ik in Limburg niet toe. Misschien lijkt het ouderwets of zelfs paternalistisch, maar ik hou graag een pleidooi voor respectvolle bejegening van anderen, tolerantie voor elkaars gedrag en begrip voor maatregelen en adviezen van overheid en wetenschap. Met een beetje ouderwets fatsoen redden we mijns inziens mensenlevens!

Zorg goed voor elkaar, en voor u zelf, zoals we in Limburg gewoon zijn!

Theo Bovens, gouverneur