Order, Order?

3 april 2020

Ook voor democratie zijn het rare tijden. Nooit eerder in de Limburgse geschiedenis zal een gouverneur voor een lege Statenzaal hebben gezeten. En dat heeft niets met de waardering voor mij te maken! De vergaderzaal bleef leeg omdat Corona het ook onze volksvertegenwoordigers onmogelijk maakt om samen te scholen. En aangezien minimaal de helft van hen aanwezig moet zijn, kon ik vanochtend niet de vergadering openen die voor vandaag gepland stond.

Nou zou u kunnen vragen: lopen jullie in het Gouvernement zo achter, dat jullie dat niet digitaal kunnen oplossen? Dan kan ik antwoorden: nee, dat doen we zeker niet, maar het mág niet van de wet. De wet – gemaakt in tijden dat ‘Google Hangouts, videobellen of Zoom’ nog niet bestonden – schrijft voor dat Statenleden echt aanwezig moeten zijn. En op het moment dat je wetten gewoon opzij gaat schuiven, draai je ook de democratie de nek om. Dus er is wel een spoedwet in de maak, maar die moet eerst nog door de Eerste Kamer heen.

In de tussentijd moeten we een beetje creatief te werk gaan. Wat we binnen de huidige wet wél kunnen – en doen – is voor aanstaande maandag een nieuwe vergadering uitschrijven. En bij deze vergadering hoeft niét de helft aanwezig te zijn. Sterker nog: de aanwezigheid van slechts één Statenlid is dan voldoende. Dat ene Statenlid gaat dan voorlezen hoe de anderen er over denken en willen stemmen; en op basis daarvan kunnen dan rechtsgeldige besluiten genomen worden. Klinkt omslachtig, maar digitaal stemmen kan en mag dus ook niet volgens de huidige wet.

En ja, dan zou u zich ook kunnen afvragen; waarom zo omslachtig? Waarom dan niet gewoon even de crisis uitzitten, om daarna weer alles ‘normaal; te doen? Nee, daar gaan we dus niet op wachten. Juist nu moeten we zorgen dat Limburg zo goed als mogelijk blijft doordraaien en dat we nog steeds besluiten nemen over onze toekomst. Zodat we ook meteen weer de draad kunnen oppakken als deze crisis voorbij is.

Er staan nu immers – zoals altijd - best belangrijke punten op de agenda. Zoals bijvoorbeeld de verlenging en uitbreiding van de Starterslening, waarmee jongeren meer mogelijkheden krijgen om ook een eigen thuis te veroveren op de woningmarkt. Of de uitbreiding van Brightlands Chemelot Campus, waarmee we onze kenniseconomie nog verder kunnen versterken. Of het besluit over de spoorverdubbeling tussen Heerlen-en Landgraaf waardoor er meer regionale treinen kunnen rijden tussen Aken en Heerlen; en – ook heel belangrijk voor onze economie – een intercity mogelijk wordt tussen Amsterdam en Keulen.

Hierover vallen dus aanstaande maandag alsnog besluiten in die bijzondere vergadering; waaraan dus alleen ondergetekende, de griffier en één Statenlid gaan deelnemen. Maar wel namens heel Limburg. Overigens kunt u wel getuige zijn van deze nu al memorabele vergadering; gewoon van thuis uit. Want deze is zoals altijd te volgen via www.limburg.nl Zodat u zich όόk nu kunt vergewissen dat ook in Corona-tijden nog steeds de meeste stemmen gelden. Zoals het een goede democratie gebruikelijk is. En als ik weet dat u kijkt, zwaai ik graag naar u!

Zorg goed voor elkaar, en daarmee voor u zelf, zoals wij in Limburg gewoon zijn.

Theo Bovens, Gouverneur