Hulpmotor

25 maart 2020

Corona doet pijn. Oόk voor velen die nu niet meer hun brood kunnen verdienen zoals ze gewend waren. Nedcar die voorlopig geen auto’s bouwt, de horeca en het theater die moesten sluiten, de tuinbouw die een enorme strop voorziet, het MKB waar de Limburgse economie op drijft... Voor velen doet Corona gewoon flink pijn in de portemonnee. Pijn die roept om hulp. Hulp die er ook komt; in ieder geval om het leed te verzachten.

Eerder presenteerde ‘Den Haag’ hiervoor al een noodpakket, bestaande uit miljarden voor onder meer een forse tegemoetkoming bij werktijdverkorting, bijstand voor ZZP’ers en uitstel van betalen van belasting voor bedrijven. Vanmiddag nog heeft de Tweede Kamer er bij het Kabinet op aangedrongen deze en andere hulp zo snel mogelijk te leveren.

Gisteren kwam ook de Provincie Limburg met een pakket maatregelen, bescheiden aanvullend op het leidende Haagse miljardenpakket. U moet hierbij denken aan maatregelen in de sfeer van versnelde betalingen van facturen en het eerder beschikbaar stellen van subsidies; maar ook aan een gedegen analyse van de impact van Corona op onze economie en financiën. Een analyse die we als Limburg nodig hebben om straks weer snel samen het hoofd boven water te krijgen. Bovendien spreekt dit pakket ook over het uitlenen van een deel van de medewerkers aan de zorg.

Maar dat laatste moet u ruim zien. Dit is niet enkel een optie voor provincieambtenaren die door Corona ruimte krijgen om daar bij te springen waar het nu het hardst nodig is; dat geldt voor iedere Limburger.

En daarmee kom ik bij een - naast de Haagse en Limburgse - derde hulpmotor en wel álle Limburgers. Ik hoor nu al hele mooie geluiden om me heen als “de bijdrage voor de kinderopvang die ik nu terugkrijg, sluis ik meteen door naar de Voedselbank.” ; of “dat uitgespaarde lunchgeld kan ik nu toch ook prima spenderen aan afhaalmaaltijden van ons dorpscafé”  en “ach, waarom zou ik de kapper en de schoonmaker nou niet even doorbetalen, niemand die nu mijn iets minder verzorgde hoofd of  huis kan zien.”

Dat bedoel ik dus met die derde hulpmotor. Wat ligt er in uw vermogen om de pijn te delen? Moet u bijvoorbeeld echt het geld terugvragen voor dat weekendhuisje, theaterkaartje of iets anders waar Corona nu een streep door trekt? Of kunt u het zich permitteren om een klein strop te leiden, maar daarmee samen een groot verlies voor die ander te voorkomen of te verlichten? Bovendien krijgt  u er nog steeds iets moois voor terug: een goed gevoel én de mogelijkheid om straks nog steeds naar dat café, die kapper of dat theaterstuk te gaan. Voor als we straks weer samen iets te vieren hebben; en de pijn te verzachten.

Zorg goed voor elkaar, en daarmee voor uzelf, zoals we in Limburg gewoon zijn.

Theo Bovens, Gouverneur