Corona versus Corona

13 mei 2020

Dit zijn de dagen van de IJsheiligen. De vier opeenvolgende naamdagen van Mamertus, Pancratius, Servatius en Bonifatius van 11 tot en met 14 mei, waarna de plantjes – die we de laatste tijd zo massaal in tuincentra kochten – weer dag en nacht naar buiten mogen. Zo leert althans de volkswijsheid.

Vandaag is de dag van Servatius. De IJsheilige die ons in Limburg het meest nabij is. En in deze vreemde tijd nόg meer in ons midden is; nu zijn schrijn met gebeente in Maastricht uit de schatkamer is gehaald in de strijd tegen dat virus dat ons leven zo lam legt.

Iets wat ook in Aken, een kleine 40 kilometer verderop gebeurde. Uiteraard een ander schrijn, met relieken van een andere en vrouwelijke heilige die daar al meer dan 1000 jaar verblijft, maar een beetje in de vergetelheid was geraakt. Totdat er een virus opduikt dat uitgerekend haar naam draagt, en wel Corona. En dan wordt je naamdag – morgen op 14 mei – opeens de dag waarop gelovigen van alle religies gaan bidden tegen dat virus, zo heeft althans de Paus gevraagd.

Het is natuurlijk niet nieuw dat we bidden tegen ‘onheil, ziekte en verdriet’. Zelfs niet-gelovigen kunnen troost putten uit het idee dat zoveel mensen hetzelfde wensen. Dat is van alle tijden; zeker als plagen zo veel mensen raken. Ook Karel de Grote handelde in die geest toen zijn rijk werd geteisterd door uitbraken van runderpest, pokken en honger. Vanuit zijn hoofdstad waar nu de heilige Corona verblijft, droeg hij iedereen op dagelijks te bidden tegen die ellende die iedereen kon treffen.

Een oproep tot gebed die overigens gepaard ging met een oproep tot solidariteit. Hij spoorde toen de elite in heel Europa aan hun kastelen en graanschuren te bevoorraden, en voedsel en zorg gratis onder de armen te verdelen. Om honger en ziekte onder controle te krijgen, de zwaksten te beschermen en het leed meer samen te dragen. Een oproep, of beter boodschap die ook in deze tijd voor herhaling vatbaar blijft. Zeker όόk over onze grenzen heen, op dit al zo oude continent.

Dus ja, dit zijn de dagen van de IJsheiligen én van de heilige Corona. En net zoals de plantjes nu weer naar buiten mogen, krijgen ook wij weer meer vrijheden. Maar net zoals de meteorologen - tegen alle volkswijsheid in - waarschuwen dat ook na deze dagen de nachtvorst plantjes nog steeds fataal kan worden, zo horen ook wij nog heel voorzichtig om te gaan met ons ‘weer naar buiten gaan’. De strijd is nog lang niet gestreden, al mogen we samen ‘bidden, hopen en wensen’ dat het virus dezelfde marteldood mag ondergaan als haar heilige naamgenoot. Die is niet fraai – zoek het maar eens op – en zou je een mens van zijn levensdagen niet gunnen, maar zo’n virus uit elkaar rukken … héél graag.

Zorg goed voor elkaar, en daarmee voor uzelf, zoals we in Limburg gewoon zijn.

Theo Bovens, gouverneur