Allemaal Nightingales

12 mei 2020

Vandaag is de Dag van de Zorg. Niet toevallig de geboortedag van de Florence Nightingale. De dame die het belang van hygiëne in de bestrijding van ziektes ontdekte. En natuurlijk de oermoeder van alle verzorgenden. En dan heb ik het ook echt over álle verzorgenden.

Álle verzorgenden, dus niet enkel en alleen over alle verpleegkundigen die nu tropenuren draaien aan de IC-bedden van de Covid19-patiënten. Nee, dan denk ik ook aan ál die anderen, zoals

 • aan de verplegenden en verzorgenden in verzorgings- en verpleeghuizen die roeien met de riemen die ze hebben om de bewoners bij te blijven staan;
 • aan de ambulancebroeders en –zusters en alle chauffeurs, inclusief diegene die moest meemaken hoe zijn bus vol met corona-patiënten panne kreeg;
 • aan de laboranten die zoveel monsters en virussen door hun handen zien gaan;
 • aan de schoonmakers die zorgen voor de hygiënische omstandigheden waarop Florence Nightingale zo hamerde;
 • aan de zorgplanners die ook zagen en zien hoeveel mensen er nu niet geholpen kunnen worden;
 • aan de therapeuten die iedereen weer op de been moeten zien te krijgen; qua lichaam en qua geest;
 • aan de mensen aan hulplijnen – professionals én vrijwilligers – die merken hoe zeer Corona ook op andere fronten kan huishouden, zeker voor wie thuis geen veilige haven is;
 • aan de medewerkers van de twee Limburgse GGD ’s, waaronder hen die het virus als een detective op de hielen zit;
 • aan de mensen die nu teruggekeerd zijn in de zorg, zoals de advocate die haar opleiding afbrak om zich weer nuttig te maken aan het bed;
 • aan alle activiteitenbegeleiders die veelal werken met mensen en kinderen die niet begrijpen waarom hun leven er opeens zo anders uitziet;
 • aan alle mantelzorgers die zo goed en kwaad als het kan blijven zorgen voor familie, buren en bekenden; en
 • aan alle wijkverpleegkundigen, medewerkers thuiszorg, kraamverzorgenden, maatschappelijk werkers, doktersassistenten, Rode Kruismedewerkers, medewerkers daklozenopvang én iedereen die ik nu vergeet op te sommen.

Kortom iedereen die - naast artsen – in zijn of haar werk de enorme impact ziet die Corona heeft op gezondheid, leven en welzijn van mensen; die meemaakt hoe massaal en ingrijpend het leed is; die ook onmacht voelt en ermee worstelt geen toverstaf te hebben om al die pijn en verdriet weg te toveren. Waarbij het niet alleen gaat over mensen die geveld zijn door het virus, maar ook over al die andere zieken en hulpbehoevenden die ze nu niet, of veel minder, kunnen helpen. Waar ze nu niet zo goed voor kunnen zorgen, zoals ze zouden willen. Het moet zwaar op hun gemoed drukken. Net zoals het ook voor Florence Nightingale zo zwaar woog dat ze in die Krimoorlog zoveel gewonde en zieke soldaten niet kon redden.

Ja, vandaag was de Dag van de Zorg; of beter eigenlijk was er een hele week gepland met als thema ‘ontdek de zorg’. Wie had ooit kunnen vermoeden dat 2020 een heel jaar zou worden waarin ‘nut en noodzaak van goede zorg’ zo prominent voor het voetlicht zou treden; waarin iedereen die zorgt – zonder onderscheid van beroep – de ware held blijkt te zijn; en waarin alle Florences en Florians van deze wereld wellicht veel meer verdienen dan enkel applaus…

Zorg goed voor elkaar, en daarmee voor uzelf, zoals we in Limburg gewoon zijn.

Theo Bovens, gouverneur