Absorberen maar!

17 april 2020

Ik kan natuurlijk nooit met alle Limburgers tegelijk spreken over wat ik weet, denk en voel bij de huidige crisis die Corona heet. Daarvoor zijn we met 1,1 miljoen burgers gewoon met te velen. En dus zoek ik op vele verschillende manieren contact met mijn provinciegenoten, zowel om uitdrukking te geven aan medeleven, bezorgdheid en begrip, als om van de daken te schreeuwen: volg de adviezen op en vooral: hou vol.

Dat contact zoek ik natuurlijk óόk op om te luisteren en om signalen op te vangen. Soms voel ik me dan zo’n vel 3-laags keukenpapier, waartegen vroeger in de TV-reclame werd geroepen: “absorberen maar”; want in telefoongesprekken, bliksembezoeken, overleggen en via krant, radio, TV en internet komt een enorme hoeveelheid informatie en indrukken op me af, die ik allemaal in mij opzuig, die ik absorbeer.

Maar al die 1,1 miljoen Limburgers samen worden natuurlijk vertegenwoordigd in het Limburgs Parlement, bestaande uit 47 vrouwen en mannen uit alle windstreken, van diverse leeftijden en politieke kleur. En omdat de wereld toch niet helemaal stil staat, moeten er ook nog steeds door de overheid besluiten worden genomen, en dus worden vergaderd. Dat gaat vanwege Corona merendeels op afstand, maar soms, als een thema erg belangrijk is – zoals wat dat virus met Limburg doet - komen we toch bij elkaar, uiteraard in veilige omstandigheden.

Vandaag kwamen de vertegenwoordigers van de 11 verschillende politieke partijen bijeen om dus over de aanpak van de gevolgen van Corona in Limburg te spreken. En vanzelfsprekend kwamen ook zij met voorbeelden en vragen uit hun omgeving, vanuit hun achterban. Uiteraard heb ik ook die waardevolle geluiden, zorgen en standpunten goed beluisterd en geabsorbeerd als een duizend-dingen-doekje. Unaniem was en is de waardering voor degenen die de crisis bestrijden, die zorg verlenen en die in vitale sectoren Limburg draaiende houden. En unaniem ook de waardering voor de Limburger die zich in het algemeen prima aan de adviezen van RIVM en overheid houdt.

We hebben samen gesproken over onze ideeën voor de toekomst. Hoe komen we straks weer langzaam uit onze intelligente lock-down? Wat kan Limburg betekenen voor haar inwoners? Moeten er andere keuzes worden gemaakt? Hoe krijgen we het sociale leven weer op de rit? En hoe tonen we onze waardering voor hulpverleners in de periode ná de crisis? Zorg, cultuur, economie, sport, klimaat, mobiliteit, nazorg, ze passeerden de revue. En zo hoort het ook. Limburg moét nadenken en discussiëren. Moet scenario’s ontwikkelen, keuzes maken. Niet afwachten, maar bedachtzaam aanpakken.

En daarvoor is het nodig met zoveel mogelijk mensen, instanties, clubs, organisaties, ondernemingen te praten, contact te hebben. Om te spreken over de balans tussen angst en vertrouwen, tussen wantrouwen en hoop. U mag het daar met mij over hebben, elk moment. Maar als ik even verzadigd ben, hetgeen u mij wel vergeeft, kunt u ook met bestuurders, volksvertegenwoordigers en ambtenaren van Limburg spreken. Want ik ben trots op ‘mijn’ Statenleden, gedeputeerden en medewerkers! Omdat zij allen in de stand zitten van: we gaan dit samen doen, we komen er bovenop.

Zorg goed voor elkaar, en voor u zelf, zoals we in Limburg gewoon zijn!

Theo Bovens, gouverneur