Volg live de Statenvergadering op 23-2-2018

19 februari 2018

Op de agenda staat onder meer het volgende punt:

- Statenvoorstel Mobiliteitsplan Limburg - 'slim op weg naar morgen'.

Deze Statenvergadering start om 10:00 uur in de Statenzaal van het Gouvernement, Limburglaan 10 Maastricht.

Meer informatie: Burgers kunnen gebruik maken van het spreekrecht. Dit dient 24 uur voor aanvang van de vergadering gemeld te worden bij de Griffie (043) 389 78 39.

De vergaderstukken zijn beschikbaar in de vergaderapplicatie iBabs Pro of via de site ibabs.eu:

Log in met het zogenaamde burgeraccount:
Site: limburg
E-mailadres: burger
Wachtwoord: burger

De agenda en vergaderstukken voor de vergadering van PS 23-2-2018 zijn digitaal beschikbaar en tevens te raadplegen via de Vergaderkalender.

Volg de vergadering via Livestream.