Volg live de vergadering van de Statencommissie Leefomgeving (LEO) op 1 maart 2024

26 februari 2024

Statencommissie Leefomgeving (LEO) vergadert op 1 maart vanaf 09:00 uur in de Veldekezaal.

Link naar live meekijken, agenda en vergaderstukken SC Leefomgeving (LEO) 1 maart 2024

Op de agenda staan onder meer:

  • Statenvoorstel Voortgang Energietransitie onderzoeksrapport ZRK
  • Sonderend stuk inzake grip op grootschalige bedrijvigheid - wijziging Omgevingsverordening Limburg en Beleidsregel regionale meerwaarde grote bedrijfskavels Limburg

Burgers kunnen gebruik maken van het spreekrecht. Aanmelden inspreken uiterlijk 24 uur voor aanvang van de vergadering bij de Griffie telefonisch: (043) 389 7839 of via: contactformulier Provinciale Staten.

De vergaderstukken zijn tevens beschikbaar in de vergaderapplicatie iBabs Pro of via de site https://portal.ibabs.eu/.

Log in met het zogenaamde burgeraccount:
Site: limburg 
E-mailadres: burger 
Wachtwoord: burger