Volg live de vergadering van de Statencommissie Economie en Samenleving (ESA) op 8 september 2023

4 september 2023

Statencommissie Economie en Samenleving (ESA) vergadert op 8 september 2023 vanaf 10:00 uur in de Statenzaal.

Link naar live meekijken, agenda en vergaderstukken SC Economie en Samenleving (ESA) 8 september 2023

Op de agenda staat onder meer:

  • Brightlands Rapportage 2023 – eerste voortgangsrapportage
  • 4e Kwartaalrapportage BV Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo.

Burgers kunnen gebruik maken van het spreekrecht. Aanmelden inspreken uiterlijk 24 uur voor aanvang van de vergadering bij de Griffie telefonisch: (043) 389 7839 of via: contactformulier Provinciale Staten.

De vergaderstukken zijn tevens beschikbaar in de vergaderapplicatie iBabs Pro of via de site https://portal.ibabs.eu/.

Log in met het zogenaamde burgeraccount:
Site: limburg 
E-mailadres: burger 
Wachtwoord: burger