Volg live de vergadering Statencommissie Financiën, Economische Zaken en Bestuur op 03-02-2023

30 januari 2023

Statencommissie Financiën, Economische Zaken en Bestuur vergadert op 03-02-2023 vanaf 09:00 uur in de Statenzaal.

Agenda en vergaderstukken Statencommissie voor Financiën, Economische Zaken en Bestuur op 03-02-2023.

Link live meekijken met de vergadering.

Op de agenda staan onder meer:

  • Statenvoorstel ZRK-rapport Meta-evaluatie integriteit Limburg
  • Statenvoorstel Campus Vastgoed Greenport Venlo inzet en visie tot 2030
  • Governance LEF – toelichting op inrichting en relatie tot de positie van GS en PS

Burgers kunnen gebruik maken van het spreekrecht. Aanmelden inspreken uiterlijk 24 uur voor aanvang van de vergadering bij de Griffie telefonisch: (043) 389 7839 of via: contactformulier Provinciale Staten.

De vergaderstukken zijn tevens beschikbaar in de vergaderapplicatie iBabs Pro of via de site https://portal.ibabs.eu/.

Log in met het zogenaamde burgeraccount:
Site: limburg 
E-mailadres: burger 
Wachtwoord: burger