Volg live de vergadering Statencommissie voor Mobiliteit en Duurzaamheid op 27-01-2023

23 januari 2023

Statencommissie voor Mobiliteit en Duurzaamheid vergadert op 27-01-2023 vanaf 13:00 uur in de Statenzaal.

Agenda en vergaderstukken Statencommissie voor Mobiliteit en Duurzaamheid op 27-01-2023.

Link live meekijken met de vergadering

Op de agenda staat:

  • Informerend stuk Mogelijkheden voor versnelling Provinciale Energie Strategie in relatie tot actuele crisissen.

Statencommissie MD vergadert parallel met Statencommissie RLN (Veldekezaal).

Burgers kunnen gebruik maken van het spreekrecht. Aanmelden inspreken uiterlijk 24 uur voor aanvang van de vergadering bij de Griffie telefonisch: (043) 389 7839 of via: contactformulier Provinciale Staten

De vergaderstukken zijn tevens beschikbaar in de vergaderapplicatie iBabs Pro of via de site https://portal.ibabs.eu/.

Log in met het zogenaamde burgeraccount:
Site: limburg 
E-mailadres: burger 
Wachtwoord: burger