Volg live de vergadering Statencommissie voor Ruimte, Landbouw en Natuur op 27-01-2023

23 januari 2023

Statencommissie voor Ruimte, Landbouw en Natuur vergadert op 27-01-2023 vanaf 09:00 uur in de Veldekezaal

Agenda en vergaderstukken Statencommissie voor Ruimte, Landbouw en Natuur op 27-01-2023.

Link live meekijken met de vergadering.

Op de agenda staan onder meer:

  • Statenvoorstel van de Statencommissie RLN n.a.v. het rapport ZRK inzake Vergunningverlening, toezicht en handhaving Provincie Limburg;
  • Sonderend stuk inzake adviezen naar aanleiding van aanbevelingen in adviesrapport ‘Veiligheid in samenwerking. Kader voor een veilige ontwikkeling van Chemelot en haar omgeving’.

Statencommissie RLN vergadert parallel met Statencommissie MD (Statenzaal).

Burgers kunnen gebruik maken van het spreekrecht. Aanmelden inspreken uiterlijk 24 uur voor aanvang van de vergadering bij de Griffie telefonisch: (043) 389 7839 of via: contactformulier Provinciale Staten

De vergaderstukken zijn tevens beschikbaar in de vergaderapplicatie iBabs Pro of via de site https://portal.ibabs.eu/.

Log in met het zogenaamde burgeraccount:
Site: limburg 
E-mailadres: burger 
Wachtwoord: burger