Volg live het openbaar deel van de Controlecommissie op 15 september 2023

13 september 2023

Controlecommissie vergadert op 15 september vanaf 09:00 uur (deels openbaar en deels besloten) in de Maaszaal.

Link naar agenda en vergaderstukken openbaar deel Controlecommissie 15 september 2023

Link live meekijken met het openbaar deel van de vergadering

Op de agenda staat P&C-cyclus: evaluatie uitgangspunten 2023, digitalisering en vaststellen uitgangspunten 2024.

Burgers kunnen gebruik maken van het spreekrecht. Aanmelden inspreken uiterlijk 24 uur voor aanvang van de vergadering bij de Griffie telefonisch: (043) 389 7839 of via: contactformulier Provinciale Staten.

De vergaderstukken zijn tevens beschikbaar in de vergaderapplicatie iBabs Pro of via de site https://portal.ibabs.eu/.

Log in met het zogenaamde burgeraccount:
Site: limburg 
E-mailadres: burger 
Wachtwoord: burger