Volg live vergadering van Statencommissie voor Financiën, Economische Zaken en Bestuur op 19-5-2022

16 mei 2022

Statencommissie voor Financiën, Economische Zaken en Bestuur vergadert op op 19-5-2022 vanaf 18:15 uur in de Veldekezaal.

Agenda en vergaderstukken commissievergadering FEB 19-5-2022

Link live meekijken met de vergadering.

Op de voorlopige agenda staan onder meer:

  • diverse rapportages waaronder 1e Voortgangsrapportage Groot Project Duurzame Verankering VDL Nedcar en de sondering van de Basisrapportage Brightlandsrapportage in het kader van de Regeling Grote Projecten.

Burgers kunnen gebruik maken van het spreekrecht. Aanmelden inspreken uiterlijk 24 uur voor aanvang van de vergadering bij de Griffie telefonisch: (043) 389 7839 of via: contactformulier Provinciale Staten.

De vergaderstukken zijn tevens beschikbaar in de vergaderapplicatie iBabs Pro of via de site https://portal.ibabs.eu/.

Log in met het zogenaamde burgeraccount:
Site: limburg 
E-mailadres: burger 
Wachtwoord: burger