Volg live vergadering van Statencommissie voor Financiën, Economische Zaken en Bestuur op 7-10-2022

30 september 2022

Statencommissie voor Financiën, Economische Zaken en Bestuur vergadert op op 7-10-2022 vanaf 13:00 uur in de Veldekezaal.

Agenda en vergaderstukken commissievergadering FEB 7-10-2022

Link live meekijken met de vergadering.

Burgers kunnen gebruik maken van het spreekrecht. Aanmelden inspreken uiterlijk 24 uur voor aanvang van de vergadering bij de Griffie telefonisch: (043) 389 7839 of via: contactformulier Provinciale Staten.

De vergaderstukken zijn tevens beschikbaar in de vergaderapplicatie iBabs Pro of via de site https://portal.ibabs.eu/.

Log in met het zogenaamde burgeraccount:
Site: limburg 
E-mailadres: burger 
Wachtwoord: burger