Volg live de vergadering Statencommissie Financiën, Economische Zaken en Bestuur op 9-12-2022

5 december 2022

Statencommissie Financiën, Economische Zaken en Bestuur vergadert op 9-12-2022 vanaf 9:00 uur in de Veldekezaal.

Link naar agenda en vergaderstukken.

Link live meekijken met de vergadering.

Op de agenda staat onder meer:

  • G-22-047 Statenvoorstel inzake Financieringsvoorstel Limburgs Energiefonds (LEF) ten behoeve van Mijnwater;
  • G-22-043 Statenvoorstel inzake Wijzigen en ophoging budget Verordening leningen Duurzaam Thuis.

Burgers kunnen gebruik maken van het spreekrecht. Aanmelden inspreken uiterlijk 24 uur voor aanvang van de vergadering bij de Griffie telefonisch: (043) 389 7839 of via: contactformulier Provinciale Staten.

De vergaderstukken zijn tevens beschikbaar in de vergaderapplicatie iBabs Pro of via de site https://portal.ibabs.eu/.

Log in met het zogenaamde burgeraccount:
Site: limburg 
E-mailadres: burger 
Wachtwoord: burger