Volg live de vergadering van Statencommissie voor Ruimte, Landbouw en Natuur op 25-11-2022

21 november 2022

Statencommissie voor Ruimte, Landbouw en Natuur vergadert op 25-11-2022 om 09:00 uur in de Veldekezaal en is live te volgen.

Op de voorlopige agenda staat onder meer:

  • G-22-037 Wijziging Omgevingsverordening;
  • Sonderend stuk inzake Programma Landschap;
  • Sonderend stuk inzake concept Natuurprogramma 2023-2030;
  • Sonderend stuk inzake Limburgse aanpak bossen.

Link live meekijken met de vergadering.

De Statencommissies MD en RLN vergaderen gedeeltelijk parallel.

Burgers kunnen gebruik maken van het spreekrecht. Aanmelden inspreken uiterlijk 24 uur voor aanvang van de vergadering bij de Griffie telefonisch: (043) 389 7839 of via: contactformulier Provinciale Staten.

De vergaderstukken zijn tevens beschikbaar in de vergaderapplicatie iBabs Pro of via de site https://portal.ibabs.eu.

Log in met het zogenaamde burgeraccount:

Site: limburg 
E-mailadres: burger 
Wachtwoord: burger