Volg live de vergadering van Statencommissie voor Ruimte, Landbouw en Natuur op 20-5-2022

16 mei 2022

Statencommissie voor Ruimte, Landbouw en Natuur vergadert op 20-5-2022 om 08:30 uur in de Veldekezaal en is live te volgen.

Agenda en vergaderstukken Statencommissie RLN 20-5-2022

Link live meekijken met de vergadering.

Op de voorlopige agenda staat onder meer:

  • Statenvoorstel Voortgangsrapportage Startersregeling 2021;
  • Sonderend stuk Grip op grootschalige bedrijvigheid.

Burgers kunnen gebruik maken van het spreekrecht. Aanmelden inspreken uiterlijk 24 uur voor aanvang van de vergadering bij de Griffie telefonisch: (043) 389 7839 of via: contactformulier Provinciale Staten.

De vergaderstukken zijn tevens beschikbaar in de vergaderapplicatie iBabs Pro of via de site https://portal.ibabs.eu.

Log in met het zogenaamde burgeraccount:

Site: limburg 
E-mailadres: burger 
Wachtwoord: burger