Volg live de vergadering van Statencommissie voor Financiën, Economische Zaken en Bestuur op 9-9-2022

5 september 2022

Statencommissie voor Financiën, Economische Zaken en Bestuur vergadert op 9-9-2022 om 13:00 uur in de Veldekezaal en is live te volgen.

Agenda en vergaderstukken commissievergadering FEB 9-9-2022

Op de voorlopige agenda staan onder meer:

  • Statenvoorstel G-22-026 inzake kenbaar maken van wensen en bedenkingen t.a.v. de strategische verwerving van de percelen van de Groeve Mourik te Brunssum;
  • Sonderend stuk inzake Contourennota financiën decentrale overheden.

Link live meekijken met de vergadering.

Burgers kunnen gebruik maken van het spreekrecht. Aanmelden inspreken uiterlijk 24 uur voor aanvang van de vergadering bij de Griffie telefonisch: (043) 389 7839 of via: contactformulier Provinciale Staten.

De vergaderstukken zijn tevens beschikbaar in de vergaderapplicatie iBabs Pro of via de site https://portal.ibabs.eu.

Log in met het zogenaamde burgeraccount:

Site: limburg 
E-mailadres: burger 
Wachtwoord: burger