Volg live de vergadering van Statencommissie voor Mobiliteit en Duurzaamheid op 20-5-2022

16 mei 2022

Statencommissie voor Mobiliteit en Duurzaamheid vergadert op 290-5-2022 om 14:00 uur in de Veldekezaal en is live te volgen.

Agenda en vergaderstukken commissievergadering MD 20-5-2022

Link live meekijken.

Op de voorlopige agenda staat onder meer:

  • Statenvoorstel inzake N280 Leudal - definitief PIP en MER.

Burgers kunnen gebruik maken van het spreekrecht. Aanmelden inspreken uiterlijk 24 uur voor aanvang van de vergadering bij de Griffie telefonisch: (043) 389 7839 of via: contactformulier Provinciale Staten.

De vergaderstukken zijn tevens beschikbaar in de vergaderapplicatie iBabs Pro of via de site https://portal.ibabs.eu.

Log in met het zogenaamde burgeraccount:

Site: limburg 
E-mailadres: burger 
Wachtwoord: burger