Volg live de vergadering van Statencommissie voor Cultuur en Samenleving op 13-5-2022

9 mei 2022

Statencommissie voor Cultuur en Samenleving vergadert op 13-5-2022 vanaf 09:00 uur in de Veldekezaal

Agenda en vergaderstukken commissievergadering CS 13-5-2022

Link live meekijken met de vergadering.

Op de voorlopige agenda staat onder meer:

  • Statenvoorstel Burgertop Limburg;
  • inventariseren welke rollen de provincie aan neemt op het gebied van arbeidsmarktbeleid.

De vergaderstukken zijn tevens beschikbaar in de vergaderapplicatie iBabs Pro of via de site https://portal.ibabs.eu/.

Log in met het zogenaamde burgeraccount:
Site: limburg 
E-mailadres: burger 
Wachtwoord: burger

Burgers kunnen gebruik maken van het spreekrecht. Aanmelden inspreken uiterlijk 24 uur voor aanvang van de vergadering bij de Griffie telefonisch: (043) 389 7839 of via: contactformulier Provinciale Staten