Volg live de Statenvergadering op 11-11-2022

7 november 2022

Volg live de vergadering van Provinciale Staten op vrijdag 11-11-2022 om 09:30 uur in de Statenzaal.

Agenda, vergaderstukken en live meekijken Statenvergadering 11-11-2022

In verband met veiligheidsmaatregelen voor het bezoek van de Italiaanse President Mattarella aan het Gouvernement is de publieke tribune van de Statenzaal vrijdag 11 november vanaf 12:30 uur geopend. Dit betekent dat bezoekers die de Provinciale Statenvergadering willen bijwonen vanaf 12:30 uur fysiek welkom zijn op de publieke tribune.

De opening van de Statenvergadering om 09:30 uur is live te volgen via de livestream. De inhoudelijke behandeling van de geagendeerde stukken vindt plaats om 13:30 uur.

De vergadering kan tevens alleen via audio worden gevolgd.

Burgers kunnen gebruik maken van het spreekrecht; dit gebeurt digitaal (in verband met de huidige maatregelen). Aanmelden inspreken uiterlijk 24 uur voor aanvang van de vergadering bij de Griffie telefonisch: (043) 389 7839 of via: contactformulier Provinciale Staten

De vergaderstukken zijn tevens beschikbaar in de vergaderapplicatie iBabs Pro of via de site https://portal.ibabs.eu.

Log in met het zogenaamde burgeraccount:

Site: limburg 
E-mailadres: burger 
Wachtwoord: burger