Volg live de informatiesessie inzake onderzoeksrapporten op 18 maart 2022

17 maart 2022

Informatiesessie inzake onderzoeksrapporten op 18 maart 2022 in de Statenzaal.

Op vrijdag 18 maart 2022 worden in een informatiesessie de onderzoeksrapporten door PS besproken met de (aanwezige) onderzoekers. Tijdens deze informatiesessie kunnen Statenleden vragen stellen aan de (aanwezige) onderzoekers. Dit betreft een openbare vraag- en antwoordronde van PS-woordvoerders met deze onderzoekers.

De bijeenkomst start om 13.45 uur in de Statenzaal in het Gouvernement en wordt live uitgezonden.

Hieronder treft u het programma aan:

13:45 uur opening

Onderzoeksrapport ‘Handelen van voormalig gedeputeerde inzake handhavingstraject Vossenberg’ (pdf, 1.7 MB) rapport van 8 februari 2022 van de onderzoekers De Reu en Walther.

15:00 uur

Onderzoeksrapport 'Blinde hoeken van het integriteitsbeleid van de Provincie Limburg, rapport enquêtecommissie, Kwestie Koopmans, PS Limburg' (pdf, 1.5 MB), rapport van 26 januari 2022 van de enquêtecommissie.

16:15 uur

Onderzoeksrapport 'Engelen bestaan niet. De ‘Limburgse bestuurscultuur’ onderzocht’ (pdf, 1 MB), rapport van 28 januari 2022 van de commissie bestuurscultuur.

17:15 uur einde

Opgemerkt wordt dat de informatiesessie (mondelinge vraag- en antwoordronde) van 18 maart ten aanzien van het onderzoeksrapport  'Wegkijken als cultuur; de relaties van de Provincie Limburg met oud-gedeputeerde Vrehen' (pdf, 1.5 MB) is komen te vervallen.

Schriftelijke vragenronde / behandeling rapporten:

Voorafgaand aan deze informatiesessie is er een schriftelijke vraag- en antwoordronde ingesteld. De Staten zijn in de gelegenheid gesteld vragen aan de onderzoekers te stellen.

De schriftelijke beantwoording is gedaan door de onderzoekers van de diverse rapporten. Deze beantwoording door de onderzoekers treft u hieronder aan: