Vervolg commissievergadering Financiën, Economische Zaken en Bestuur op 20-5-2022

16 mei 2022

Statencommissie FEB vergadert om 09:00 uur in de Statenzaal, dit betreft de voortzetting van de vergadering van 13-5-2022.

Agenda en vergaderstukken Statencommissie FEB 20-5-2022.

Op de agenda staat:

- G-22-015 Statenvoorstel Toekomst van Maastricht Aachen Airport;

- tiende voortgangsrapportage na herziening van de basisrapportage van het groot project Maastricht Aachen Airport (MAA).

De vergaderstukken zijn tevens beschikbaar in de vergaderapplicatie iBabs Pro of via de site https://portal.ibabs.eu/.

Log in met het zogenaamde burgeraccount:
Site: limburg 
E-mailadres: burger 
Wachtwoord: burger