Vergadering Statencommissie Mobiliteit en Duurzaamheid op 15-9-2022

12 september 2022

Statencommissie Mobiliteit en Duurzaamheid vergadert op 15-9-2022 vanaf 18:00 uur in de Veldekezaal, de vergadering start met een besloten deel. Het openbare deel, vanaf ongeveer 19:30 uur, is live te volgen.

Agenda en vergaderstukken Statencommissie MD

Deze vergadering start met een besloten deel tot ongeveer 19:30 uur.

Link live meekijken met de vergadering (openbaar deel)

Op de voorlopige agenda staat onder meer:

  • presentatie resultaten onderzoek kernenergie in Limburg

Burgers kunnen gebruik maken van het spreekrecht. Aanmelden inspreken uiterlijk 24 uur voor aanvang van de vergadering bij de Griffie telefonisch: (043) 389 7839 of via: contactformulier Provinciale Staten.

De vergaderstukken zijn tevens beschikbaar in de vergaderapplicatie iBabs Pro of via de site https://portal.ibabs.eu/.

Log in met het zogenaamde burgeraccount:
Site: limburg 
E-mailadres: burger 
Wachtwoord: burger