Vergadering van het Limburgs Parlement op 8-4-2022

4 april 2022

Provinciale Staten vergaderen vanaf 09:30 uur in de Statenzaal en de vergadering is via livestream te volgen.

Agenda, vergaderstukken en live meekijken met de Statenvergadering op 8-4-2022

Burgers kunnen gebruik maken van het spreekrecht; dit gebeurt digitaal (in verband met de huidige maatregelen). Aanmelden inspreken uiterlijk 24 uur voor aanvang van de vergadering bij de Griffie telefonisch: (043) 389 7839 of via: contactformulier Provinciale Staten

De vergaderstukken zijn tevens beschikbaar in de vergaderapplicatie iBabs Pro of via de site https://portal.ibabs.eu.

Log in met het zogenaamde burgeraccount:

Site: limburg 
E-mailadres: burger 
Wachtwoord: burger