Nieuw digitaal formulier voor contact met Provinciale Staten en de Griffie

1 januari 2022

Door de invoering van een nieuw digitaal contactformulier op limburg.nl is het huidige e-mailadres van Provinciale Staten staten@prvlimburg.nl met ingang van 1 januari 2022 vervallen.

U als burger of organisatie kunt nu nog sneller digitaal in contact komen met Provinciale Staten via dit digitaal Contactformulier Provinciale Staten.

Tevens kunt u tijdens de kantooruren telefonisch contact opnemen met de Griffie via: 043-389 78 39. De Griffie is van 3 tot en met 7 januari 2022 gesloten.