Controlecommissie geeft akkoord op de Sociale Agenda Limburg (SAL)

10 juni 2022

Controlecommissie geeft akkoord op Sociale Agenda Limburg (SAL)

De Controlecommissie wil graag weten hoe de voortgang van het programma is, met aandacht voor de doelmatigheid en doeltreffendheid. Met andere woorden: ligt het programma op koers ten aanzien van het gestelde doel en zijn de middelen zo zuinig mogelijk ingezet.

De Controlecommissie heeft het rapport op 10 juni 2022 vastgesteld en aangeboden aan het Limburgs Parlement.

Rapport Sociale Agenda Limburg (pdf, 1.4 MB)