Vergadering Statencommissie voor Cultuur en Samenleving (CS) op 19-11-2021

15 november 2021

Statencommissie CS vergadert vanaf 09:00 uur in de Feestzaal van het Gouvernement.

Agenda en vergaderstukken vergadering Statencommissie CS op 19-11-2021

Link live meekijken.

Op de voorlopige agenda staat onder meer:

  • Statenvoorstel Beleidsprogramma Cultuur 2022-2023 Veerkracht van Cultuur

Burgers kunnen gebruik maken van het spreekrecht; dit gebeurt digitaal (in verband met de huidige maatregelen). Een verzoek om in te spreken dient 24 uur voor aanvang van de vergadering gemeld te worden bij de Griffie telefonisch: (043) 389 7839 of per e-mail: sta­ten@prvlim­burg.nl.

De vergaderstukken zijn tevens beschikbaar in de vergaderapplicatie iBabs Pro of via de site https://portal.ibabs.eu.

Log in met het zogenaamde burgeraccount:

Site: limburg 
E-mailadres: burger 
Wachtwoord: burger

Attentie:
In verband met inachtneming van de coronamaatregelen zijn alle openbare vergaderingen niet toegankelijk voor publiek. De vergaderingen worden via livestream uitgezonden.