Vergadering Controlecommissie op 3-12-2021

29 november 2021

De controlecommissie vergadert op 3-12-2021 om 13:00 uur in de Feestzaal, het openbaar deel is live te volgen.

Agenda en vergaderstukken openbaar deel vergadering Controlecommissie op 3-12-2021.

De vergaderstukken zijn tevens beschikbaar in de vergaderapplicatie iBabs Pro of via de site https://portal.ibabs.eu/.

Log in met het zogenaamde burgeraccount:
Site: limburg 
E-mailadres: burger 
Wachtwoord: burger

Burgers kunnen gebruik maken van het spreekrecht; digitaal (in verband met de huidige maatregelen). Dit dient 24 uur voor aanvang van de vergadering gemeld te worden bij de Griffie telefonisch: (043) 389 7839 of per e-mail: sta­ten@prvlim­burg.nl.

Attentie: 
In verband met inachtneming van de coronamaatregelen zijn alle openbare vergaderingen niet toegankelijk voor publiek. De vergaderingen worden via livestream uitgezonden.