Vergadering Statencommissie voor Mobiliteit en Duurzaamheid op 15-10-2021

11 oktober 2021

Statencommissie MD vergadert op 15-10-2021 om 13:30 uur in de Veldekezaal.

Let op aanvang was 13:00 uur en wordt een half uur later: 13:30 uur.

Agenda en vergaderstukken vergadering Statencommissie MD 15-10-2021

Op de voorlopige agenda staat onder meer:

  • Statenvoorstel inzake provinciaal inpassingsplan opwaardering Maaslijn;
  • Statenvoorstel Rapport Onderzoek OV concessie Limburg afspraken aangaande de te leveren kwaliteit OV door Arriva irt de OV concessie Limburg.

Burgers kunnen gebruik maken van het spreekrecht; digitaal (in verband met de huidige maatregelen). Dit dient 24 uur voor aanvang van de vergadering gemeld te worden bij de Griffie telefonisch: (043) 389 7839 of per e-mail: sta­ten@prvlim­burg.nl.

De vergaderstukken zijn tevens beschikbaar in de vergaderapplicatie iBabs Pro of via de site https://portal.ibabs.eu.

Log in met het zogenaamde burgeraccount:

Site: limburg 
E-mailadres: burger 
Wachtwoord: burger