Vergadering Statencommissie voor Ruimte, Landbouw en Natuur op 14 en 15 oktober 2021

11 oktober 2021

Statencommissie RLN vergadert op 14-10 om 18:00 uur in de Veldekezaal van het Gouvernement, deze vergadering wordt voortgezet op 15-10 om 09:00 uur.

Agenda en vergaderstukken vergadering Statencommissie RLN 14-10-2021 start vergadering 18:00 uur, Veldekezaal.

Agenda en vergaderstukken vergadering Statencommissie RLN 15-10-2021 voortzetting vergadering 09:00 uur, Veldekezaal.

Op de voorlopige agenda staat onder meer:

  • 14-10 diverse onderwerpen;
  • 15-10  Sonderend stuk inzake Fase 1 Provinciaal Inpassingsplan ontgronding Vaesrade.

Burgers kunnen gebruik maken van het spreekrecht; digitaal (in verband met de huidige maatregelen). Dit dient 24 uur voor aanvang van de vergadering gemeld te worden bij de Griffie telefonisch: (043) 389 7839 of per e-mail: sta­ten@prvlim­burg.nl.

De vergaderstukken zijn tevens beschikbaar in de vergaderapplicatie iBabs Pro of via de site https://portal.ibabs.eu.

Log in met het zogenaamde burgeraccount:

Site: limburg 
E-mailadres: burger 
Wachtwoord: burger