Vergadering Statencommissie voor Financiën, Economische Zaken en Bestuur (FEB) op 22-10-2021

18 oktober 2021

Statencommissie FEB vergadert vanaf 15:30 uur in de Veldekezaal van het Gouvernement.

Agenda en vergaderstukken vergadering Statencommissie FEB op 22-10-2021.

Op de voorlopige agenda staat onder meer:

  • Statenvoorstel 2e afwijkingenrapportage 2021

Burgers kunnen gebruik maken van het spreekrecht; digitaal (in verband met de huidige maatregelen). Dit dient 24 uur voor aanvang van de vergadering gemeld te worden bij de Griffie telefonisch: (043) 389 7839 of per e-mail: sta­ten@prvlim­burg.nl.

De vergaderstukken zijn tevens beschikbaar in de vergaderapplicatie iBabs Pro of via de site https://portal.ibabs.eu.

Log in met het zogenaamde burgeraccount:

Site: limburg 
E-mailadres: burger 
Wachtwoord: burger