SVL en SP stappen uit bondgenootschap

9 juni 2021

Vrijdag 4 juni 2021 hebben Provinciale Staten de motie 2744 Gewijzigd Jetten cs. Formatieopdracht aangenomen. Daarmee hebben Provinciale Staten de opdracht bepaald voor formateur Onno Hoes om uiterlijk 2 juli een nieuw College te installeren.

Maandag 7 en dinsdag 8 juni 2021 hebben de fracties die de motie hebben gesteund verder gesproken over de vervolgstappen. De fractie SVL heeft daarbij op maandag aangegeven de consequenties van de motie heroverwogen te hebben en uit het formatieproces te stappen. Vervolgens heeft vandaag ook de SP aangegeven niet langer deel uit te maken van het formatieproces omdat zij twijfelt aan de stabiliteit van het bondgenootschap voor de resterende statenperiode.