Provinciale Staten nemen motie aan inzake formatie

4 juni 2021

Vrijdag 4 juni 2021 heeft het Limburgs Parlement vergaderd inzake het eindverslag verkenningsfase en advies gids.

Provinciale Staten hebben vrijdagavond 4 juni 2021 de Motie 2744 Gewijzigd Jetten cs Formatieopdracht aangenomen. Uit de motie is het verdere formatieproces bepaald en is besloten dat er twee formateurs worden aangesteld waaronder de heer Onno Hoes. Zodra de andere formateur gekozen is, wordt deze bekend gemaakt.

Provinciale Staten hebben met de motie ook bepaald dat er vaart gemaakt moet worden met het formatieproces. Er wordt gestreefd uiterlijk 2 juli 2021 een nieuw College van Gedeputeerde Staten te installeren.

De Motie 2744 Gewijzigd Jetten cs Formatieopdracht (pdf, 132 kB) vind je op onze website.