Kijk live naar de vergadering van Statencommissie voor Financiën, Economische Zaken en Bestuur op 8-1-2021

4 januari 2021

Statencommissie FEB vergadert op 8-1-2021 om 10:30 uur in de Feestzaal en is live te volgen.

Link naar agenda, vergaderstukken en live meekijken vergadering Statencommissie FEB op 8-1-2021.

Op de voorlopige agenda staat onder meer het volgende punt:

  • Statenvoorstel Sturing in Samenwerking 3.0;
  • Statenvoorstel Versterking Natuurwetenschappen in Limburg voorstel tweede fase, subsidie tweede tranche.

Burgers kunnen gebruik maken van het spreekrecht. Dit dient 24 uur voor aanvang van de vergadering gemeld te worden bij de Griffie telefonisch: (043) 389 7839 of per e-mail: sta­ten@prvlim­burg.nl.

De vergaderstukken zijn tevens beschikbaar in de vergaderapplicatie iBabs Pro of via de site https://portal.ibabs.eu.

Log in met het zogenaamde burgeraccount:

Site: limburg 
E-mailadres: burger 
Wachtwoord: burger

Attentie: 
In verband met inachtneming van de coronamaatregelen zijn alle openbare vergaderingen niet toegankelijk voor publiek. De vergaderingen worden via livestream uitgezonden.