Kijk live naar extra de Statenvergadering op 7-7-2021

5 juli 2021

Provinciale Staten vergaderen vanaf 16:30 uur in de Feestzaal. De vergadering is via livestream te volgen.

Live Statenvergadering 7-7-2021

Agenda en vergaderstukken Provinciale Statenvergadering op 7-7-2021.

Tijdens deze vergadering wordt de profielschets voor de nieuwe Commissaris van de Koning in Limburg aangeboden aan de minister van BZK

Burgers kunnen gebruik maken van het spreekrecht; dit gebeurt digitaal (in verband met inachtneming van de huidige maatregelen). Dit dient 24 uur voor aanvang van de vergadering gemeld te worden bij de Griffie telefonisch: (043) 389 7839 of per e-mail: sta­ten@prvlim­burg.nl.

De vergaderstukken zijn tevens beschikbaar in de vergaderapplicatie iBabs Pro of via de site https://portal.ibabs.eu

Log in met het zogenaamde burgeraccount:

Site: limburg 
E-mailadres: burger 
Wachtwoord: burger

Attentie: 
Deze vergadering wordt via livestream uitgezonden en is niet toegankelijk voor publiek.