Kijk live naar de vergadering van Statencommissie voor Cultuur en Samenleving op 10-9-2021

6 september 2021

Statencommissie CS vergadert op 10-9-2021 om 09:00 uur in de Statenzaal en is live te volgen.

Live meekijken met de vergadering.

Agenda en vergaderstukken vergadering Statencommissie CS op 10-9-2021. Let op: Statencommissie CS en FEB vergaderen parallel.

Op de agenda staat onder meer:

- mededeling portefeuillehouder inzake Veilige Wieleromgeving Leudal;

- informerend stuk inzake Evaluatie van het Kader maatschappelijke organisaties.

Burgers kunnen gebruik maken van het spreekrecht; digitaal (in verband met de huidige maatregelen). Dit dient 24 uur voor aanvang van de vergadering gemeld te worden bij de Griffie telefonisch: (043) 389 7839 of per e-mail: sta­ten@prvlim­burg.nl.

De vergaderstukken zijn tevens beschikbaar in de vergaderapplicatie iBabs Pro of via de site https://portal.ibabs.eu(opent externe website).

Log in met het zogenaamde burgeraccount:

Site: limburg 
E-mailadres: burger 
Wachtwoord: burger

Attentie: 
in verband met inachtneming van de coronamaatregelen zijn alle openbare vergaderingen niet toegankelijk voor publiek. De vergaderingen worden via livestream uitgezonden.