Kijk live naar de Statenvergadering op 16-4-2021, aanvang 09:00 uur

12 april 2021

Provinciale Staten vergaderen op 16-4-2021 vanaf 09:00 uur in de Statenzaal.

Link naar live meekijken: https://channel.royalcast.com/limburg/#!/provincielimburg/20210416_1

Attentie: mocht door een technische storing de livestream uitvallen dan wordt de vergadering vervolgd en kan de uitzending op een later moment worden teruggekeken.

Agenda, vergaderstukken Statenvergadering op 16-4-2021.

De stemvergadering start om 18:30 uur via video conference: https://www.youtube.com/channel/UCrGxZf66EdiA0h8aWbr7hbA/live

Burgers kunnen gebruik maken van het spreekrecht; dit gebeurt digitaal (in verband met inachtneming van de huidige maatregelen). Dit dient 24 uur voor aanvang van de vergadering gemeld te worden bij de Griffie telefonisch: (043) 389 7839 of per e-mail: sta­ten@prvlim­burg.nl.

De vergaderstukken zijn tevens beschikbaar in de vergaderapplicatie iBabs Pro of via de site https://portal.ibabs.eu/.

Log in met het zogenaamde burgeraccount:

Site: limburg 
E-mailadres: burger 
Wachtwoord: burger