Kijk live naar de vergadering van Controlecommissie (openbaar deel) op 11-6-2021

7 juni 2021

De Controlecommissie vergadert op 11-6-2021.

Live meekijken met openbaar deel van de vergadering.

Agenda en vergaderstukken openbaar deel vergadering Controlecommissie op 11-6-2021.

Burgers kunnen gebruik maken van het spreekrecht; dit gebeurt digitaal (in verband met inachtneming van de huidige maatregelen). Dit dient 24 uur voor aanvang van de vergadering gemeld te worden bij de Griffie telefonisch: (043) 389 7839 of per e-mail: sta­ten@prvlim­burg.nl.

De vergaderstukken zijn tevens beschikbaar in de vergaderapplicatie iBabs Pro of via de site https://portal.ibabs.eu.

Log in met het zogenaamde burgeraccount:

Site: limburg 
E-mailadres: burger 
Wachtwoord: burger

Attentie: 
In verband met inachtneming van de coronamaatregelen zijn alle openbare vergaderingen niet toegankelijk voor publiek. De vergaderingen worden via livestream uitgezonden.