Kijk live naar de vergadering van Statencommissie voor Ruimte, Landbouw en Natuur op 11-3-2021

8 maart 2021

Statencommissie RLN vergadert op 11-3-2021 om 18:00 uur in de Feestzaal en is live te volgen.

Live meekijken met de vergadering

Agenda en vergaderstukken vergadering Statencommissie RLN op 11-3-2021.

Op de voorlopige agenda staat onder meer het volgende punt:

  • validatieonderzoek DSM.

Voortzetting van deze vergadering vindt plaats op 12-3-2021 en 2e voortzetting op 19-3-2021.

Burgers kunnen gebruik maken van het spreekrecht; dit gebeurt digitaal (in verband met inachtneming van de huidige maatregelen). Dit dient 24 uur voor aanvang van de vergadering gemeld te worden bij de Griffie telefonisch: (043) 389 7839 of per e-mail: sta­ten@prvlim­burg.nl.

De vergaderstukken zijn tevens beschikbaar in de vergaderapplicatie iBabs Pro of via de site https://portal.ibabs.eu.

Log in met het zogenaamde burgeraccount:

Site: limburg 
E-mailadres: burger 
Wachtwoord: burger

Attentie: 
In verband met inachtneming van de coronamaatregelen zijn alle openbare vergaderingen niet toegankelijk voor publiek. De vergaderingen worden via livestream uitgezonden.