Kijk live naar de vergadering van Statencommissie voor Cultuur en Samenleving op 5-3-2021

1 maart 2021

Statencommissie CS0 vergadert op 5-3-2021 om 09:00 uur in de Feestzaal en is live te volgen.

Link naar agenda, vergaderstukken en live meekijken vergadering Statencommissie CS op 5-3-2021.

Op de voorlopige agenda staat onder meer het volgende punt:

  • overdracht van de uitvoering van de provinciale marketingstrategie in Limburg aan Stichting Destination Marketing Limburg.

Burgers kunnen gebruik maken van het spreekrecht; dit gebeurt digitaal (in verband met inachtneming van de huidige maatregelen). Dit dient 24 uur voor aanvang van de vergadering gemeld te worden bij de Griffie telefonisch: (043) 389 7839 of per e-mail: sta­ten@prvlim­burg.nl.

De vergaderstukken zijn tevens beschikbaar in de vergaderapplicatie iBabs Pro of via de site https://portal.ibabs.eu.

Log in met het zogenaamde burgeraccount:

Site: limburg 
E-mailadres: burger 
Wachtwoord: burger

Attentie: 
In verband met inachtneming van de coronamaatregelen zijn alle openbare vergaderingen niet toegankelijk voor publiek. De vergaderingen worden via livestream uitgezonden.