Kijk live naar de vergadering van Statencommissie voor Financiën, Economische Zaken en Bestuur op 5-3-2021

1 maart 2021

Voortzetting vergadering Statencommissie FEB op 5-3-2021 om 13:00 uur in de Feestzaal; deze vergadering is live te volgen.

Link naar agenda, vergaderstukken en live meekijken vergadering Statencommissie FEB op 5-3-2021.

Op de voorlopige agenda staan onder meer de volgende punten:

  • Statenvoorstel Tweede tranche subsidie kennisinfrastructuur Brightlands Smart Service Campus periode 2020-2023;

  • Sonderend behandeling van het stuk ‘Op weg naar een toekomststrategie voor Maastricht Aachen Airport’.

Burgers kunnen gebruik maken van het spreekrecht; dit gebeurt digitaal (in verband met inachtneming van de huidige maatregelen). Dit dient 24 uur voor aanvang van de vergadering gemeld te worden bij de Griffie telefonisch: (043) 389 7839 of per e-mail: sta­ten@prvlim­burg.nl.

De vergaderstukken zijn tevens beschikbaar in de vergaderapplicatie iBabs Pro of via de site https://portal.ibabs.eu.

Log in met het zogenaamde burgeraccount:

Site: limburg 
E-mailadres: burger 
Wachtwoord: burger

Attentie: 
In verband met inachtneming van de coronamaatregelen zijn alle openbare vergaderingen niet toegankelijk voor publiek. De vergaderingen worden via livestream uitgezonden.